Početna Lafaboo blog Zašto je igra s lutkama posebno korisna za djecu?

Zašto je igra s lutkama posebno korisna za djecu?

Ponedjeljak, 13. ožujak 2023.

Lutke imaju višestruku ulogu u razvoju i odgoju djece. Igra s lutkama je posebno važna za djecu jer tako uče bolje razumijeti svijet oko sebe. U igri se djeca mogu postaviti u ulogu roditelja, učitelja ili doktora i tako se prilagođavati ulogama u svijetu odraslih.

 

Igra s lutkama može pozitivno utjecati na razvoj djeteta. Može im pomoći da razviju društvene i emocionalne vještine, dok vježbaju komunikaciju, empatiju i rješavanje problema. Igra s lutkama također može potaknuti kreativnost i maštu, jer djeca smišljaju vlastite priče i scenarije.

Igra s lutkama može biti korisna za djecu na nekoliko načina:

 

Razvijanje društvenih i emocionalnih vještina

Igranje s lutkama pomaže djeci da razviju svoje društvene i emocionalne vještine dopuštajući im da glume različite scenarije i vježbaju svoju komunikaciju i vještine rješavanja problema. Djeca također mogu razviti empatiju dok zamišljaju da njihove lutke imaju osjećaje i potrebe. Također, djeca mogu vježbati komunikaciju, pregovaranje i rješavanje sukoba, što im može pomoći u izgradnji pozitivnih odnosa s drugima.

 

Poticanje kreativnosti i mašte:

Igra s lutkama omogućuje djeci da koriste svoju maštu i stvaraju vlastite priče. To može potaknuti kreativnost i pomoći djeci da razviju svoje sposobnosti komuniciranja.

 

Poticanje vještina njegovanja i brige:

Igra s lutkama može pomoći djeci da razviju osjećaj odgovornosti i nauče brinuti za druge. Djeca mogu vježbati hranjenje, kupanje i oblačenje svojih lutki, što im može pomoći da razviju osjećaj za važnost obavljanja tih radnji, te će ih lakše uklopiti u svoje rutine.

 

Pružanje osjećaja ugode i sigurnosti:

Neka djeca mogu pronaći utjehu u igri s lutkama, osobito ako prolaze kroz teška ili stresna razdoblja. Lutke mogu pružiti osjećaj sigurnosti i bliskosti, što može pomoći djeci da se osjećaju ugodnije i opuštenije.

 

Učenje

Lutke se mogu koristiti kao obrazovna sredstva, pomažući djeci u učenju o različitim kulturama, tradicijama i povijesnim razdobljima. One se također mogu koristiti za podučavanje djece osnovnim pojmovima, poput anatomije, matematike i jezika.

 

Sve u svemu, igra s lutkama može biti zabavna i korisna aktivnost za djecu, koja im pomaže da razviju važne životne vještine i njeguju svoju maštu i kreativnost.

Na Lafaboo web shopu potražite bogatu ponudu preslatkih dječjih lutki