Početna Lafaboo blog 6 razloga zašto je manje više kad je o igračkama riječ

6 razloga zašto je manje više kad je o igračkama riječ

Srijeda, 20. travanj 2016.

Mi jako volimo igračke.

I mislimo kako su one mnogo više od “običnih” sredstava za zabavu. 

One su alati pomoću kojih naše dijete uči o sebi i svijetu oko sebe, razvija svoje komunikacijske vještine, gradi životne vrijednosti...

Mudri roditelji zato jako pomno biraju igračke. Biraju kvalitetne, sigurne igračke koje će pomoći u razvoju njihovog djeteta, a razmišljaju i o količini igračaka.

To znači kako mudri roditelji neće dopustiti da soba njihovog mališana bude prenakrcana igračkama upitne kvalitete. 

U nastavku donosimo i 7 razloga zašto.

1. Djeca uče kako biti kreativna

Previše igračaka može spriječiti da djeca u potpunosti razviju svoj dar imaginacije.

Dva njemačke zdravstvena radnika (Strick i Schubert) provela su eksperiment u kojem su uvjerili osoblje jednog vrtića da na tri mjeseca uklone igračke.

Iako je u početnoj fazi eksperimenta vladala dosada, djeca su ubrzo počela koristiti predmete iz svoje okoline u izmišljanju igara. Mašta je sada bila glavni pokretač njihove igre. 

Ovaj eksperiment pokazuje i kako su idealne igračke za djecu one koje im pomažu da sami stvore svoj mali svijet iz mašte i urone u svijet pretvaranja i igranja uloga.


Dječja mašta pokretač je najboljih igara

2. Djeca razvijaju bolje socijalne vještine

Manje igračaka u životu djeteta utjecat će na razvoj boljih odnosa s drugom djecom, ali i odraslima.

To je važno jer neke studije kažu kako djeca koja imaju prisna prijateljstva u djetinjstvu, imaju i veće šanse akademski i društveni uspjeh u odrasloj dobi.


Manje igračaka znači i više druženja i međuljudskih odnosa 

3. Djeca uče brinuti o stvarima

Kada djeca imaju jako puno igračaka, ona će naravno, i mnogo manje brinuti o njima. Teško će naučiti kako cijeniti i paziti igračku, ako pri ruci uvijek postoji zamjena. 

Uistinu kvalitetne igračke napravljene od prirodnih materijala poput drva ili platna su one koje djeca najviše i cijene. Posvećuju im više brige i ne odvajaju se lako od njih.

Plastični robot se može lako razbiti i završiti u smeću, no s drvenom ili platnenom igračkom to neće biti slučaj.

4. Djeca se manje svađaju

Čini se kontradiktorno, no zapravo je logično. Djeca s manje igračaka manje će se svađati. Radi se o tome kako se braća i sestre često svađaju upravo oko igračaka.

I svaki put kada se pojavi neka nova igračka na vidiku, imaju još jedan razlog za svađu. S druge strane, braća i sestre s manje igračaka su prisiljeni dijeliti igračke.

Ponekad to može uzrokovati svađu, ali češće suradnju i zajedništvo.  

5. Djeca uče o strpljenju i upornosti

Ako dijete ima jako velik izbor igračaka susretanje s igračkom koju iz prve ne može shvatiti rezultirat će time da je odbaci i uzme drugu, lakšu igračku.

Međutim, ako dijete ne može samo tako zamijeniti igračku nekom lakšom, ono će kroz igru i postupno razumijevanje i otkrivanje igračke, učiti o strpljenju, upornosti i odlučnosti. 


Igra uči dijete strpljenju i upornosti

6. Djeca će više biti na otvorenom

Djeca koja nemaju sobe krcate igračkama sigurno će provoditi više vremena igrajući se vani. A većina igara na otvorenom pomaže djeci razviti različite vještine.

Na primjer, preskakanje konopca dobro je za razvoj osjećaja za ravnotežu, penjanje gradi snagu, a sportske aktivnosti poboljšavaju koordinaciju i motoričke sposobnosti. Uz to, igranje na otvorenom smanjuje stres.

***

Ukratko, to je nekoliko načina na koje manje igračaka može biti korisno za dijete.

Pokušajte broj igračaka držati u okvirima gdje dijete pokazuje da cijeni svaku svoju igračku.

Uz to, birajte igračke za dijete koje će maksimalno poticati razvoj djetetove mašte i kreativnosti. Uložite u manji broj kvalitetnih igračaka koje zadovoljavaju pedagoške, razvojne, ali i sigurnosne kriterije i pomognite svojem djetetu kroz kreativnu igru stječe važna životna znanja.

Uživajte u igri. 

Nađite posebnu igračku